Pracę nad projektem dzielimy na etapy w zależności od zakresu projektu:

ETAP I

Podczas pierwszych spotkań wspólnie z inwestorem ustalamy charakter wnętrz i ich funkcje. Wykonujemy inwentaryzację lokalu objętego projektem oraz dokumentację fotograficzną. Jeśli budynek jest trakcie budowy korzystamy z dokumentacji udostępnianej przez dewelopera.

Następnie przedstawiamy 2 – 3 propozycje układu funkcjonalnego na rzutach z możliwością 3 – krotnego wprowadzania korekt. Etap kończymy finalnym rzutem z układem funkcjonalnym z opisami i wymiarami.

ETAP II

Po dopracowaniu układu funkcjonalnego przechodzimy do wykonania koncepcji na wizualizacjach. Proponujemy na nich kolorystykę, oświetlenie, meble, posadzki, okładziny itp. wskazując producentów, sklepy czy wykonawców. Na tym etapie mamy możliwość 3 – krotnego wprowadzenia korekt do wizualizacji.

Wypracowujemy koncepcję ostateczną, a etap kończy akceptacja Inwestora dla zaproponowanych rozwiązań, jako podstawy do przygotowania projektu wykonawczego.

ETAP III

To przygotowanie rysunków wykonawczych dla firm remontowo-budowlanych (projekty wyburzeń, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, posadzek, okładzin ściennych itd.). W zakres etapu wchodzą również wszystkie rysunki wykonawcze zabudów stolarskich oraz elementów szklarskich i ślusarskich. Przedstawiamy również szczegółowe wyceny dotyczące realizacji projektu (ekipa budowlana, stolarz, cena mebli wolno stojących, lamp itd.).

Przygotowujemy specyfikację elementów użytych w projekcie czyli listy zakupowe wskazujące ilość oraz sklepy, producentów.

Proponujemy sprawdzonych i godnych zaufania wykonawców poszczególnych części projektu, przedstawiamy próbki materiałów, objaśniamy technologię, pomagamy w składaniu zamówienia w sklepach.

NAZDZÓR AUTORSKI

Jest ostatnim etapem – opcją dodatkową. To głównie kontakt z wykonawcami, ustalenie harmonogramu wykonywanych prac, objaśnienie ewentualnych problemów. W trosce o prawidłową realizację projektu wizytujemy budowy przynajmniej raz w tygodniu.

W formie rozszerzonej oferujemy nadzór z zastępstwem inwestorskim. Zarządzamy realizacją inwestycji w imieniu Inwestora. Oprócz podstawowego zakresu prac, zajmujemy się organizacją zakupów, odbiorami transportów, ścisłym kontrolowaniem harmonogramu prac, wizytujemy mieszkanie w trakcie realizacji minimum 2-3 razy w tygodniu.

Architekt Wnętrz Warszawa - Modify Beata Napierała Zapraszamy do współpracy!!!